Over asbest

Over asbest
Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen.
Al lange tijd is bekend dat vaak en langdurig inademen van asbestvezels risico's voor de gezondheid opleveren. Daarom is het gebruik van asbesthoudend materiaal sinds 1993 verboden.
 

Gezondheidsrisico's
In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt in gebouwen en woningen, maar ook in dakplaten (golfplaten en leien). Door weersinvloeden, slijtage en beschadiging komen asbestvezels vrij. De verwering van asbestdaken gaat sneller dan gedacht. De vezels zijn dan niet meer hechtgebonden (zitten niet meer vast in ander materiaal) en verspreiden zich door de lucht. Dit levert gezondheidsrisico’s op voor dakeigenaren en omwonenden. Dit is dé reden voor het instellen van het asbestdakenverbod per 2025.
 

Asbestdakenverbod
Het hebben van een asbestdak is na 2024 verboden. Eigenaren van woningen, panden en schuren zijn zelf verantwoordelijk om vóór 1 januari 2025 hun asbestdak te verwijderen.
In 2024 zijn bestaande asbestdaken minimaal 30 jaar oud. De gezondheidsrisico’s daarvan nemen toe. Het verbod geldt voor dakbedekking die in direct contact staat met de buitenlucht. Dakbeschot, gevelbeplating dat niet vast zit aan het dak, wandbekleding en ander asbesthoudend materiaal wat zich in een pand bevindt, vallen niet onder dit verbod.

De provincie Overijssel werkt samen met de Overijsselse gemeenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan verschillende manieren en initiatieven om de sanering of vervanging van asbestdaken te versnellen. Voor eigenaren van een asbestdak zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar. Onder het kopje Regelingen en leningen in het bovenstaand menu staat hierover meer informatie. Ook worden duurzame mogelijkheden gestimuleerd. Onderdeel van de versnelling is het beschikbaar stellen van deze Asbestdakenkaart met een koppeling naar de Zonnekaart. Op deze manier kunt u direct zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
 

Verzekering
Asbestdaken zijn na 2024 niet meer verzekerbaar. Schade die ontstaat bij verspreiding van asbestdeeltjes door bijvoorbeeld brand, komt voor rekening van de dakeigenaar.